Slideshow Image 1

Provádíme revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení v rozsahu:

-f: rozvod plynů

      Domovní plynovody na plynná paliva, kromě propanu, butanu a jejich směsí

-g: spotřeba plynů spalováním

      Spotřebiče s výkonem pod 50 kW na plynná paliva

 

      Kotle s výkonem 50 kW a více na plynná paliva